Hyppää sisältöön

Sote-alan ammattilaisia koskeva lainsäädäntö uudistuu: Lakien tarkoitus on mahdollistaa, ei estää

Julkaisuajankohta 8.4.2024 12.31
Kolumni

Vaikka sosiaali- ja terveysalan henkilöstövaje on kiperä ongelma, se on silti ratkaistavissa. Joskus vaikuttavimmat ratkaisut pohjaavat juuri niihin tekijöihin, jotka ylläpitävät sitä, mikä on toimivaa ja onnistunutta.

Meillä Suomessa tällaisia tekijöitä ovat muun muassa korkeatasoinen asiakas- ja potilasturvallisuus, laadukas koulutus ja osaaminen sekä vahva ammattietiikka.

Tänä keväänä alkava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on lainsäätäjän tuki näiden tekijöiden vaikutusten vahvistamiselle. Turvallisuuden ja laadun tekee lopulta vain henkilöstö.

Uudistuksen lähtökohtana on mahdollistaa henkilöstölle se, minkä he parhaiten osaavat, mistä alan eetos ja motivaatio syntyvät. Se on työ asiakkaan ja potilaan parhaaksi.

Henkilöstön tehtävien ja henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen on paitsi asiakkaan ja potilaan etu, myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten urakehityksen ydin.

Lainsäädäntömme täytyy turvata perusvarmuus henkilöstön osaamiselle sekä tieto tästä osaamisesta ja sen hyödynnettävyydestä. Ja kyllä – mahdollisuus henkilöstölle antaa osaamisensa asiakkaan ja potilaan hyväksi. Yksin ja yhdessä. Tästä syntyy myös sote-henkilöstön yleinen ja ammattikohtainen identiteetti.

Uudistuvalta lainsäädännöltä haluamme, että jokainen ammattiryhmä voi ja saa keskittyä siihen, minkä parhaiten osaa ja saa myös tunnustusta tästä osaamisesta. Tämä voi tarkoittaa myös uutta tapaa pohtia, miten ymmärrämme sote-alan säännellyt ammatit.

Jatkossa säänneltyjä ammatteja tai tehtäviä voi olla vähemmän, mutta tietoa ja varmuutta enemmän. Sääntelyn on mahdollistettava se, että kukin saa antaa osaamisensa asiakas- ja potilastyöhön. Sääntelyllä myös varmistetaan, että asiakas ja potilas sen tietävät ja voivat siihen luottaa.

Nyt on tärkeintä määrittää, mitkä ovat jatkossa laillistetut ja nimikesuojatut ammatit ja miten ymmärrämme näiden ammattien mahdollisuudet ja rajat. Tämän työn on pohjattava objektiiviseen, yhdenvertaiseen sekä oikea-aikaiseen arvioon niistä perusteista, joilla rajoja asetetaan tai mahdollisuuksia annetaan.

Jaska Siikavirta
Asiakkaat ja henkilöstö -yksikön johtaja
Sosiaali- ja terveysministeriö