Hyppää sisältöön

Tartuntatautilainsäädäntö uudistetaan vuosina 2023–2025

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2023 11.59
Tiedote

Suomen tartuntatautilainsäädäntö uudistetaan vuosien 2023–2025 aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa hankkeelle ohjausryhmän sekä valmistelutyöryhmän. Tavoitteena on tehostaa tartuntatautien torjuntaa sekä vahvistaa varautumista epidemioihin ja pandemioihin.

Tartuntatautilain uudistuksessa huomioidaan koronapandemian aikana kertyneet kokemukset. Mahdollinen seuraava pandemia voi kuitenkin olla täysin erilainen, jonka vuoksi lainsäädännön on sovelluttava joustavasti monenlaisiin tilanteisiin. 

Tartuntatautilaki uudistettiin edellisen kerran vuonna 2016, ja uutta lainsäädäntöä alettiin soveltaa 1.3.2017. Edellisen uudistuksen jälkeen laissa on huomattu koronan aikana kertyneiden kokemusten lisäksi myös monia muita muutostarpeita. Kansallisessa lainsäädännössä pitää mm. toimeenpanna edellisen uudistuksen jälkeen voimaantulleet kansainväliset sopimukset sekä EU-lainsäädäntö. 

Sidosryhmät pääsevät esittämään näkemyksiään uudistuksen tueksi

Hankkeen aikana järjestetään useita teemakohtaisia työpajoja, joissa keskeiset sidosryhmät pääsevät esittämään näkemyksiään. Työpajoihin kutsutaan mm. elinkeinoelämän, palkansaajien, kansalaisjärjestöjen, ministeriöiden ja virastojen edustajia sekä muita asiantuntijoita. 

Työpajojen teemat ovat elinkeinotoiminta ja työ, vapaa liikkuvuus, yhteinen terveys, tietojen hallinta sekä rokotukset. Ensimmäinen työpaja on tarkoitus järjestää vielä vuonna 2023, ja työpajoja järjestetään säännöllisesti koko lakiuudistuksen valmistelun ajan. 

Tartuntatautilain uudistus nivoutuu useisiin muihin kansallisiin säädöshankkeisiin kuten valmiuslain uudistukseen. Pääministeri Orpon hallitusohjelman tavoitteena on toteuttaa sellaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksia, joiden avulla hyvinvointialueet pystyvät varautumaan tulevaisuuden haasteisiin tehokkaammin. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Mirka-Tuulia Kuoksa, p. 0295 163 079

ylilääkäri Paula Tiittala, p. 0295 163 744

[email protected]