Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Mattila:
Varmempaa työttömyysturvaa yrittäjän perheenjäsenille

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.11.2018 12.57
Kolumni

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaan on liittynyt yksi huolenaihe ylitse muiden. Se on noussut esiin monissa keskusteluissa ja yhteydenotoissa. Ja kieltämättä se on varmasti puhututtanut monissa yrittäjäperheissä, sillä monelle asia on tullut vastaan täysin yllätyksenä.

Kyse on perheen osittain tai kokonaan omistamissa yrityksissä työskentelevistä yrittäjän ei-omistavista perheenjäsenistä, jotka työttömyysturvalakia sovellettaessa saatetaan katsoa yrittäjiksi. Näin on voinut olla, vaikka he eivät omista yrityksestä mitään eivätkä käytä siinä määräysvaltaa. Tämä johtaa siihen, että heidän työttömyysturvaoikeutensa vastaa lähinnä omistavan yrittäjän työttömyysturvaa, ja poikkeaa palkansaajan työttömyysturvaoikeudesta. 

Hallitus on kuluvalla viikolla antanut esityksen muutoksista työttömyysturvalakiin, joilla kehitettäisiin yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa.

Esityksessä ehdotetaan, että perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen, jolla ei ole omistusta, ei äänimäärää eikä määräysvaltaa yrityksessä, olisi jatkossa palkansaaja, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia. Käytännössä tämä tarkoittaa yrittäjän puolisoa tai kotona asuvia lapsia, jotka täyttävät edellä kuvatut ehdot.

Esityksessä ehdotetaan, että tällainen yrittäjän ei omistava perheenjäsen voisi työttömäksi jäädessään saada työttömyyspäivärahaa perheyrityksessä työskentelyn perusteella, jos hän on työskennellyt siellä vähintään 52 kalenteriviikkoa, joina työaika on 18 tuntia tai enemmän ja palkka työehtosopimuksen mukainen. Työskentelyviikkojen tulisi kertyä aikana, jona henkilöllä ei ole ollut omistusosuutta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. Työttömäksi jäämistä arvioitaisiin kuten muillakin palkansaajilla. Ehdotettua työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voisi yhdistää. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019.

Uudistuksella halutaan parantaa yrittäjien perheenjäsenten tilannetta työttömyysturvajärjestelmässä. Perheen yrityksessä työskentelyyn on nykyisellään koettu liittyvän taloudellisia riskejä juuri työttömyysturvan näkökulmasta.

Toisaalta perheen yrityksessä työllistymiseen ja yrittäjän työttömyysturvaan laajemminkin liittyy myös paljon epätietoisuutta ja vääriä käsityksiä siitä, mikä perheenjäsenen tilanne työttömyyden kohdatessa on.

Osa riskeistä mielletään suuremmiksi kuin tilanne nykylain mukaan olisi. Esimerkkinä käsitys siitä, että koko yritystoiminta olisi aina lopetettava, jotta perheenjäsen olisi oikeutettu työttömyysturvaan, kun tosiasiassa perheenjäsenen työllistymisen päättymistä voi osoittaa monilla muillakin tavoilla. Sitkeä väärinkäsitys on kuitenkin saattanut johtaa siihen, että perheenjäseniä ei palkata yritykseen tai perheenjäsen ei halua työllistyä perheen yrityksessä. Toivottavasti uudistuksen myötä järjestelmä muuttuu selkeämmäksi eikä ainakaan estä työllistymistä. 

Jatkossa ”ei-omistavan” perheenjäsenen tulisi liittyä palkansaajia vakuuttavaan työttömyyskassaan ja mahdollinen jäsenyys yrittäjäkassassa olisi siirrettävä palkansaajan työttömyyskassaan, jos ansiopäivärahaoikeutta halutaan kerryttää perheyrityksessä työskentelyn kautta. Työttömyysvakuutusmaksu määräytyisi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun mukaan, kun nykyisin palkasta peritään pienempi, niin kutsuttu osaomistajamaksu. 

Muutoksen vaikutuksia pitää seurata, ja vaikutuksista pitää kerätä tietoa työttömyysturvajärjestelmän tulevaa kehittämistä varten. Parhaassa tilanteessa muutos edistää työllisyyttä ja tukee yrityksiä niiden kasvu-uralla. 

Pirkko Mattila
sosiaali- ja terveysministeri

Palaa sivun alkuun