Hyppää sisältöön

Yhteistyöllä kohti vaikuttavampaa liikennejärjestelmäsuunnittelua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2024 8.00
Kolumni
Edgar Pyhälä
Suunnittelija Edgar Pyhälä (Kuva: LVM)

Liikennejärjestelmä on erottamaton osa kaikkien arkea. Kyseessä on kaikki liikennemuodot kattava henkilö- ja tavaraliikenteen, liikenneverkkojen, liikenteen palveluiden, liikennevälineiden ja näitä ohjaavien järjestelmien kokonaisuus.

On Suomen kilpailukyvyn, elinvoiman ja arjen sujuvuuden kysymys, että liikennejärjestelmämme on toimiva, turvallinen ja kestävä. Tähän tähtäämme nyt käynnissä olevalla valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksellä.

Aloitimme syksyllä valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman päivittämisen. Ensimmäinen suunnitelma valmistui vuonna 2021 ja sitä päivitetään hallituskausittain.

Voimassa oleva Liikenne 12 -suunnitelma muodostaa vankan pohjan liikennejärjestelmän pitkäjänteiselle suunnittelulle. Käynnissä olevassa päivityksessä huomioidaan etenkin toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Yhteistyöllä ja kumppanuudella on suunnitelmassa erityinen rooli, sillä valtaosa toimenpiteistä liittyy yhteiseen kehittämiseen ja jaettuun toimeenpanovastuuseen. Kun ensimmäistä Liikenne 12 -suunnitelmaa työstettiin, valmistelijat esittivät ministeriön blogissa tärkeän toiveen: että suunnitelman valmistelu toimisi alkulaukauksena entistä vahvemmalle yhteistyölle liikennejärjestelmän kehittämiseksi.

Alkulaukaus on toteutunut ensimmäisen suunnitelman laatimisen ja toimeenpanon kautta, mutta toive toimivasta ja tiiviistä kumppanuudesta säilyy.

Siksi satsaamme yhteiseen vuoropuheluun ja valmisteluun. Kuluneen puolen vuoden aikana on järjestetty muun muassa keskustelutilaisuudet kullekin suuralueelle ja MAL-seuduille sekä teematyöpajoja suunnitelman sisällöistä. Keskustelemme aiheesta aktiivisesti myös muilla, jo olemassa olevilla foorumeilla. 

Hyödyllisiä näkemyksiä saimme esimerkiksi syksyllä järjestetyistä aluetilaisuuksista, jotka ohjasivat valmistelua uuden vision ja tavoitteiden määrittelyssä. Alkuvuodesta pidetyissä teematyöpajoissa keskusteltiin esimerkiksi liikenneturvallisuudesta, kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä, joukkoliikenteestä sekä elinkeinoelämän tarpeista ja lentoliikenteestä. Huhtikuussa pidettävässä liikennejärjestelmäfoorumissa taas käsitellään toimenpideohjelman luonnosta, johon toivomme näkemyksiä ennen syksyn lausuntokierrosta.

Valmistelun aikana käytävällä aktiivisella vuoropuhelulla tähdätään siihen, että lopullinen kokonaisuus palvelisi meitä kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkia toiveita on mahdotonta täyttää tai sovittaa yhteen, mutta jokainen rakentava kommentti ja näkemys tukevat valmistelua.

Liikenne 12 -suunnitelma ei ole vain paperille kirjoitettu visio. Se on työkalu, joka ohjaa päätöksentekoa ja luo pitkäjänteisyyttä kehittämiseen. Se on kartta, jonka avulla rakennamme yhdessä toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää.

 

Edgar Pyhälä
suunnittelija, verkko-osasto