Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tukea aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.2.2014 12.38
Uutinen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen 936 000 euroa 22 hankkeelle. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Terveyttä edistävän liikunnan kehittämisen avulla toteutetaan hallitusohjelman linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan, arkiliikunnan, työyhteisöliikunnan sekä harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä aikuisväestön keskuudessa.

Päätavoitteena on lisätä suomalaisen aikuisväestön liikkumista terveysliikuntasuositusten mukaiseksi kehittämällä matalan kynnyksen arkiliikuntamahdollisuuksia.

Avustusta myönnettiin erityisliikuntaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviin hankkeisiin, nuoriin aikuisiin kohdentuviin hankkeisiin, työyhteisöliikunnan valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin.

Erityisliikunnan/syrjäytymisen ehkäisyn hankekirjo sisälsi ikääntyvien hankkeita, eri sairaus- ja vammaisryhmiin kohdentuvia hankkeita. Nuoriin aikuisiin kohdentuvat hankkeet olivat pääasiassa korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen hankkeita.

Työyhteisöliikuntakokonaisuuden merkittävin valtakunnallinen hanke oli Valo ry:n Henkilöstöliikunnan valtakunnallistaminen -hanke.

Kuntien terveysliikuntahankkeet on siirretty avustusjärjestelmän uudistuksen myötä tuettavaksi aluehallintovirastoista. 

Myönnetyt avustukset (pdf)  

Palaa sivun alkuun