Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kulttuuriorientaatio toimiva konsepti osana pakolaisten vastaanottoprosessia

Sisäministeriö 16.1.2014 14.02
Uutinen

Euroopan pakolaisrahaston koordinaattori Iikka Saunamäki vieraili 3.-5.12.2013 Lilongwessa Malawissa tarkastamassa rahaston varoilla toteutettuja kiintiöpakolaisten kurssimuotoisia orientaatiokoulutuksia, jotka on toteuttanut Maahanmuuttovirasto yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Suomeen sijoitettavien pakolaisten kotimaiden ilmasto, kulttuuri, perinteet ja toimintatavat poikkeavat usein paljon Suomen tavoista, mikä vaikeuttaa sopeutumista ja kotoutumista Suomeen, joten orientaatio on hyödyllistä.

Kaikkiaan Suomeen on vuoden 2014 kiintiöön sisältyen valittu Malawissa sijaitsevalta Dzalekan pakolaisleiriltä 98 kongolaista pakolaista. Näistä 55 on aikuisia ja 43 alle 11-vuotiaita lapsia.

Kaikki kiintiöön valitut pakolaiset saapuivat Lilongween orientaatiokoulutukseen. Kielitaidon perusteella aikuiset jaettiin ranskan- ja swahilinkielisiin ryhmiin, jotta voitiin varmistua opetuksen seuraamisen vaivattomuudesta.

Oppitunneilla monipuoliset aiheet

Oppituntien aiheina olivat pakolaisten oikeudellinen asema, Suomi pähkinänkuoressa, elämä Suomessa, lapset ja koulu, suomenkielen perusfraasit sekä perhe- ja asumissanasto. Seuraavana aamuna jo kaikki osasivatkin toivottaa hyvää huomenta suomeksi, toteaa Saunamäki raportissaan.

Tiedollisen perehdyttämisen lisäksi koulutusten pohjavireenä oli henkisen valmistautumisen tärkeyden korostaminen edessä olevaan elämänmuutokseen. Suomalaisen ja länsimaisen yhteiskunnan individualistisuutta tuotiin monessa yhteydessä esiin verrattuna afrikkalaisille usein tavanomaiseen kollektiivisempaan yhteiskunta- ja perhemalliin.

Vanhempia pyrittiin valmistamaan myös siihen, että heidän lapsensa todennäköisesti oppivat kielen heitä nopeammin ja saavat heitä helpommin kantasuomalaisia ystäviä.
Orientaatiokoulutuksessa vierailivat sekä Malawin UNHCR:n aluejohtaja että Dzalekan leirin koulutuksesta vastaavan organisaation johtaja. Molemmat vierailivat oppitunneilla ja hankekonsepti teki heihin vaikutuksen. Malawin UNHCR:n johtaja lähettikin terveiset muiden jäsenvaltioiden pakolaisrahastoille, jotta vastaavia hankkeita toteutettaisiin myös muiden maiden toimesta.
 

Kulttuuriorientaatio toimiva konsepti

Malawiin tehdyn tarkastusmatkan perusteella pakolaisrahaston erillisrahoituksella toteutettu kulttuuriorientaatio on toimiva ja ehyt konsepti, jota voidaan varsin vähäisin muutoksin kohdistaa Suomeen valituille eri kiintiöpakolaisryhmille, kirjoittaa Saunamäki raportissaan.

Jos kulttuuriorientaatiotoiminta saadaan vakiinnutettua osaksi kiintiöpakolaisten valintaprosessia, riittävän pitkien yhteistyösopimusten solmiminen samojen kumppanitahojen kanssa vaikuttaisikin tarkoituksenmukaiselta. Tehokkaalla koordinaatiolla ja paikallisten palveluiden käytöllä kyetään edelleen parantamaan kustannustehokkuutta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Iikka Saunamäki, 0295 488 267
 

Palaa sivun alkuun