Hyppää sisältöön

Lakiluonnos välineellistetyn maahantulon torjumiseksi lausunnolle

sisäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.3.2024 12.46
Tiedote

Sisäministeriö lähetti 15. maaliskuuta lausunnolle lakiluonnoksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Lausuntoaikaa on 25.3. saakka. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki olisi määräaikainen ja se olisi voimassa vuoden lain voimaantulosta.

Laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä. Päätöstä edeltäisi yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa. Lain soveltaminen edellyttäisi, että se olisi välttämätöntä Suomen suvereenisuutta tai kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavan vaikuttamisen torjumiseksi. Päätös voitaisiin tehdä ennakoivasti ja enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Tällöin kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta ei eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta otettaisi vastaan, vaan henkilön maahantulo estettäisiin. Hänet poistettaisiin maasta ja ohjattaisiin siirtymään paikkaan, jossa kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia otetaan vastaan.

Sääntely olisi sovellettavissa vain välineellistetyn maahantulon vakavissa tilanteissa, eikä se vaikuttaisi kansainvälisen suojelun hakemiseen muualla Suomessa.

Laki mahdollistaisi sen, että itärajan rajanylityspaikkoja voisi olla auki muulle liikenteelle, koska se rajoittaisi vain kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista välineellistetyn maahantulon tilanteessa.

Tehdyn arvion perusteella muilla keinoilla ei pystyttäisi tehokkaasti estämään Suomen painostamista välineellistetyllä maahantulolla. Nykyiseen kansalliseen tai kansainväliseen oikeuteen ei sisälly riittäviä menettelytapoja välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. EU-tasolla on kuitenkin tunnistettu jäsenvaltioiden oikeutettu tarve kyetä suojelemaan aluettaan.

Tehokkaat toimenpiteet välineellistettyyn maahantuloon

Lakiehdotuksessa on kyse varautumisesta välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin ja viranomaisten riittävien toimintamahdollisuuksien turvaamisesta myös vakavimmissa tilanteissa.
 
Laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lain soveltaminen edellyttäisi kuitenkin valtioneuvoston yleisistunnon erillistä päätöstä. Päätöstä edeltäisi yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa.

Valmistelussa on selvitetty mahdollisuus säätää asiasta tarvittaessa perustuslain säätämisjärjestyksessä.  Poikkeuslain säätämiselle olisi pakottavia syitä, koska viranomaisilta puuttuu nyt riittävät keinot torjua vakavaa välineellistettyä maahantuloa. Poikkeuslaki olisi ajallisesti rajoitettu perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.

Venäjä on kohdistanut Suomeen välineellistettyä maahantuloa syksystä 2023 lähtien. Suomen on varauduttava siihen, että Venäjän painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja että välineellistetty maahantulo saa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja. Suomen itäraja on samalla EU:n ja Naton ulkoraja. Schengen-alueen ulkorajalle ei voida sallia välineellistetyn maahantulon väylää Eurooppaan.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Sanna Palo, rajavartio-osasto, sisäministeriö, puh. 0295 421601