Hyppää sisältöön

Maahanmuuttopolitiikkaa on uudistettava

sisäministeriö
Mari Rantanen
Julkaisuajankohta 28.2.2024 14.36
Kolumni

Välineellistetty maahantulo itärajalla on osoittanut, että Suomi on uudessa turvallisuustilanteessa, joka edellyttää uusia toimia. Meidän on otettava välineet pois vihamielisten vaikuttajien käsistä. Suomi vie tätä viestiä eteenpäin myös EU:ssa.

Kansainväliset sopimukset ja EU-oikeus edellyttävät, että otamme Suomeen tulleiden turvapaikkahakemukset vastaan. Sopimuksia laadittaessa ei kuitenkaan osattu ennustaa tarvetta varautua tämänkaltaisiin tilanteisiin, joissa jokin kolmas toimija, usein valtio, käyttää turvapaikanhakijoita vihamielisen vaikuttamisen välineenä. 

Olisikin syytä pikimmiten tarkastella kansainvälistä suojelua koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja niiden soveltamista sekä niihin nojautuvaa EU-lainsäädäntöä kokonaan uudelleen. 

On tärkeää, että hädänalaiset voivat hakea turvapaikkaa, mutta turvapaikkajärjestelmää käytetään hyväksi myös tilanteissa, joissa ei ole kyse kansainvälisen suojelun tarpeesta. Esimerkiksi monilla tulijoilla perusteet tulla EU-alueelle ovat taloudelliset. Tämä kuormittaa turhaan turvapaikkajärjestelmää ja hidastaa suojeluun pääsyä sitä tarvitseville.  EU-mailla on olemassa työ- ja opiskeluperäiseen maahanmuuttoon omat järjestelmänsä. Taloudellisiin syihin perustuvan maahanmuuton tulee toimia niiden kautta. 

Lisäksi viime vuosina on syntynyt vaarallinen uusi ilmiö, jossa välineellistettyä maahantuloa käytetään osana hybridivaikuttamista. Tässäkään ei ole kyse aidosta turvapaikanhausta, vaan laillisesti kolmanteen maahan saapuneista siirtolaisista, joita maan viranomaiset edesauttavat ja jopa työntävät rajalle hakemaan turvapaikkaa. Välineellistetty maahantulo on ennen kaikkea kansallisen turvallisuuden kysymys.

Olisikin syytä rajata kansainvälisen suojelun tarjoaminen aidosti hädänalaisille. Meidän ei pidä mahdollistaa turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttöä taloudellisen siirtolaisuuden tai hybridivaikuttamisen välineenä.  EU-tasolla olisi tärkeää löytää sopivat työkalut kaikkiin kolmeen tilanteeseen. 

Hädänalaisille on tarjottava mahdollisuus hakea turvapaikkaa ja saada suojelua, mutta tämä ei voi sisältää mahdollisuutta valita, missä turvapaikkaa haetaan tai suojelua saadaan. 

Suomen hallituksen seuraavan EU-vaalikauden tavoitteiden mukaisesti Suomi edistää rakentavasti EU-tason toimia, joilla kehitetään mahdollisuuksia toteuttaa turvapaikkaprosessi ja kansainvälisen suojelun tarjoaminen turvallisissa kolmansissa maissa. Euroopasta löytyy jo esimerkkejä kolmansien maiden kanssa suunniteltavista järjestelyistä. 

Italia ja Albania ovat solmineet sopimuksen mereltä pelastettujen siirtolaisten siirtämiseksi Albaniaan, mitä EU-komissio on pitänyt EU-lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisena. Nk. Ison-Britannian mallikin katsottiin maan korkeimmassa oikeudessa kansainvälisten sopimusten ja kansallisen lainsäädännön mukaiseksi, mutta toistaiseksi haasteena on ollut varmistaa erityisesti palautuskiellon toteutuminen Ruandassa. Tähän kuitenkin etsitään Iso-Britanniassa parhaillaan ratkaisuja. 

Taloudellisen siirtolaisuuden parempaan hallintaan komissio on tehnyt useita ehdotuksia, kuten marraskuussa 2023 annettu ehdotus eurooppalaisesta osaajareservistä. Jäsenvaltioiden tilanteet ovat erilaisia, joten jäsenvaltioiden tulee jatkossakin voida itse päättää, mistä, millä perusteella ja kuinka paljon ne työvoimaa pyrkivät houkuttelemaan. 

Hybridivaikuttamiseen taas tarvitsemme uutta ajattelua ja uudenlaisia välineitä. Suomi edistää määrätietoisesti ratkaisuja, joilla estettäisiin ulkoisten toimijoiden mahdollisuuksia käyttää muuttoliikettä unioniin kohdistuvan vaikuttamisen välineenä. 

Suomi edistää rakentavasti mm. yhteisen EU-tason mekanismin käyttöönottoa. Laajamittaisen laittoman tai välineellistetyn maahanmuuton tilanteessa yksilöllisten turvapaikkahakemusten käsittely pitää voida väliaikaisesti keskeyttää tilanteessa, jossa valtion suvereniteetti vaarantuu esimerkiksi vieraan valtion vihamielisten toimien takia. 

Meidän on otettava välineet pois vihamielisten vaikuttajien käsistä.  Meidän on varmistettava, että koko EU-alueella turvapaikkajärjestelmä on nimenomaan hädänalaisimpien auttamiseksi ja sen kaikenlainen väärinkäyttö estetään. Aito turvapaikantarve, siirtolaisuus ja välineellistetty maahantulo ovat eri asioita. Niitä ei tule sotkea keskenään ja ne kaikki vaativat erilaisen lähestymistavan ja säännöt. 

Mari Rantanen
sisäministeri
@MariPSRantanen