Hyppää sisältöön

Maahantulosäännösten kiertämistä estävä hallituksen esitys eduskuntaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.06
Tiedote
Eduskuntatalo.

Hallitus esittää lakimuutoksia, joilla estetään entistä tehokkaammin maahantulosäännösten kiertämistä. Turvapaikanhakijoina maahan tulleiden kaistanvaihto työ- ja koulutusperusteisen oleskeluluvan hakijoiksi ei olisi jatkossa mahdollista. Lisäksi henkilöllisyyden todentamista tiukennetaan. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 18. huhtikuuta. Lait tulisivat voimaan 1.7.2024.

Hallitus esittää maahantulosäännösten kiertämistä koskevan sääntelyn uudistamista. Voimassa oleva tulkinnanvarainen säännös korvataan uudella tarkemmalla sääntelyllä. Ulkomaalaislakiin kirjataan kaikki ne tilanteet, joissa oleskelulupa tulee evätä. Taustalla voi olla esimerkiksi väärien tietojen antaminen, laiton maassa oleskelu, laiton työskentely tai lumeavioliitto.

- Muutosten tavoitteena on korostaa yhteiskunnan sääntöjen noudattamista ja kitkeä pois moitittavaa toimintaa, jotta suomalaiseen yhteiskuntaan olisi aiempaa vaikeampi päästä väärin keinoin, sanoo sisäministeri Mari Rantanen.

Turvapaikanhakijoiden kaistanvaihto estetään

Turvapaikanhakijoiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle estetään. Kansainvälistä suojelua hakeva tai kielteisen päätöksen saanut ei voisi hakea ja saada oleskelulupaa työn, elinkeinonharjoittamisen tai opiskelun perusteella.

Tarkoitus on estää tilanteet, joissa Suomesta haetaan turvapaikkaa ainoastaan pyrkimyksenä päästä maahan töihin tai opiskelemaan. Uudistus tukisi hallitusohjelman tavoitetta tehostaa kielteisen päätöksen saaneiden nopeaa maasta poistumista.

Kaistanvaihto olisi kiellettyä sekä turvapaikkamenettelyn aikana että päätöksen jälkeen, jos hakija oleskelee vielä Suomessa. Tänä aikana oleskelulupahakemus jätettäisiin tutkimatta.

Hakijan velvollisuutta todistaa henkilöllisyys tiukennetaan

Hallitus esittää, että henkilön tunnistamiseen ja henkilöllisyyden todentamiseen liittyvää sääntelyä selkiytetään.

Lainsäädäntöön lisätään nimenomainen säännös siitä, että oleskeluluvan hakijan henkilöllisyys on todennettava kansallisella matkustusasiakirjalla tietyin poikkeuksin. Esitys tiukentaisi sekä viranomaisen että oleskeluluvan hakijan omaa velvollisuutta henkilöllisyyden todentamisessa.

Biometrisiä tietoja voitaisiin luovuttaa Schengenin tietojärjestelmään

Esityksessä mahdollistettava biometristen tietojen lisääminen Schengenin tietojärjestelmään tallennettaviin palauttamista sekä maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeviin kuulutuksiin parantaa viranomaisten kykyä todentaa kuulutuksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyys tai tunnistaa henkilö. Kuulutusten avulla viranomaiset voivat varmistaa, että paluuvelvoitetta on noudatettu, tukea palauttamispäätösten täytäntöönpanoa sekä estää maahantulokieltoon määrätyn henkilön paluun Schengen-alueelle.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215, [email protected] (maahantulosäännösten kiertäminen, kaistanvaihto)
johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen, p. 0295 488 658, [email protected] (henkilöllisyyden todentaminen) 
erityisasiantuntija Anu Polojärvi, p. 0295 488 237, [email protected] (biometriset tiedot) 

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio