Ulkomaalaislainsäädännön oleskelulupasääntelyn kehittäminen

SM041:00/2023 Säädösvalmistelu

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa ulkomaalaislain muutostarpeiksi on nostettu maahantulosäännösten kiertämistä koskevan sääntely uudistaminen ja henkilöllisyyden todentamista koskevien säännösten selkeyttäminen. Lisäksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle estetään.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM041:00/2023

Asianumerot VN/24628/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 13.9.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä 12.9.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lainvalmistelu

HE laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta (ulkomaalaislainsäädännön oleskelulupasääntelyn kehittäminen)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2024
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 23/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  18.4.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Valmistellaan maahantulosäännösten kiertämiseen ja henkilöllisyyden todentamiseen liittyviä muutoksia. Lisäksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle estetään.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

YhteyshenkilöJorma Kantola, sisäministeriö

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 488 215
[email protected]

Tiivistelmä

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa ulkomaalaislain muutostarpeiksi on nostettu maahantulosäännösten kiertämistä koskevan sääntely uudistaminen ja henkilöllisyyden todentamista koskevien säännösten selkeyttäminen. Lisäksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle estetään.

Lähtökohdat

Hanke perustuu seuraaviin hallitusohjelman kirjauksiin.

Maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely uudistetaan. Tavoitteena on entistä tehokkaammin estää maahantulosäännösten kiertäminen.

Ulkomaalaislain henkilöllisyyden todentamista koskevat säännökset selkeytetään. Tavoitteena on henkilöllisyyden todentamisen velvoittavuuden ja luotettavuuden vahvistaminen.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle estetään. Turvapaikkaprosessin aikana saatu työpaikka ei toimi maasta poistamisen esteenä kielteisen päätöksen saaneilla.

Lisää aiheesta