Hyppää sisältöön

Maahantulosäännösten kiertämistä koskevaan sääntelyyn valmistellaan muutoksia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2023 10.41
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa uudistetaan maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely. Tavoitteena on ehkäistä maahantulosäännösten kiertämistä, sekä turvapaikanhakijoiden siirtymistä työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi kesken hakemusprosessin. Lisäksi hankkeessa selkeytetään henkilöllisyyden todentamista koskevaa sääntelyä.

Uudistuksilla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia maahantulosäännösten kiertämisestä, henkilöllisyyden todentamisesta sekä sen estämisestä, että turvapaikanhakijat siirtyvät työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi. Tarkoituksena on valmistella ulkomaalaislainsäädännön uudistukset, jotka tuodaan hallituksen esityksenä eduskuntaan kevätistuntokaudella 2024.

- Maahantulosäännösten kiertämistä koskevan sääntelyn uudistaminen on osa laajempaa ulkomaalaislain muutosta. Hallituksen tavoitteena on kiristää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja tarkastella muun muassa oleskelulupajärjestelmää, sanoo sisäministeri Mari Rantanen. 

Hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely. Kyseessä on erityisesti ulkomaalaislain 36 §:n 2 momentti, jonka mukaan oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua epäillä maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien sääntöjen kiertämistä. 

Momenttia on voitu soveltaa esimerkiksi tilanteissa, joihin on liittynyt väärien tietojen antaminen, lumeavioliitto tai paperittomuuteen liittyvä tausta, jolloin hakijan katsoneen kiertäneen maassa oleskelua koskevia säännöksiä. 

Hankkeessa sääntelyä tarkastellaan ja tarkennetaan niin, että maahantulosäännösten kiertämisen estäminen tehostuu ja sääntely olisi nykyistä selkeämpää.

Henkilöllisyyden todentamista tehostetaan

Myös ulkomaalaislain henkilöllisyyden todentamista koskevaa sääntelyä selkeytetään. Jatkossa laki sisältäisi nimenomaisen säännöksen siitä, että oleskeluluvan hakijan on todennettava henkilöllisyytensä passilla tai muulla matkustusasiakirjalla.

Lisäksi hankkeessa arvioidaan mahdollisuutta lisätä hakijan velvollisuutta avustaa viranomaisia henkilöllisyytensä todentamisessa.  

Turvapaikkaprosessi ei ole työperäisen maahanmuuton väylä

Hallitusohjelman tavoitteena on tehostaa kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden paluita ja palautuksia. Turvapaikkaprosessi ei ole työluvan tai maahanmuuton väylä. Kansainvälistä suojelua voidaan antaa henkilölle, jos hän on vainon tai vakavien oikeudenloukkausten vaarassa.

Uudistuksen tavoitteena on, että jatkossa työperusteisia oleskelulupia ei myönnettäisi, jos turvapaikkamenettely on kesken. Nykyisen lainsäädännön mukaan työllistynyt turvapaikanhakija voi hakea oleskelulupaa työnteon perusteella. Hankkeessa valmistellaan vaadittavat ulkomaalaislainsäädännön uudistukset, jotta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden siirtyminen työperäisen maahanmuuton puolelle estetään. 

Lisätiedot:
Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos, [email protected] 
Tuuli Tuunanen (henkilöllisyyden todentaminen), johtava asiantuntija, [email protected]