Hoppa till innehåll

Ändringar bereds i bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2023 10.41
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att revidera bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna. Målet är att förebygga att inresebestämmelserna kringgås och förhindra att asylsökande under ansökningsprocessen övergår till att söka uppehållstillstånd på grund av arbete. Därutöver ska projektet förtydliga bestämmelserna om styrkande av identitet.

Reformerna bidrar till att genomföra regeringsprogrammets föresatser om kringgående av inresebestämmelserna, om styrkande av identiteten samt om förhindrande av att asylsökande övergår till att söka uppehållstillstånd på grund av arbete. Avsikten är att bereda ändringar i utlänningslagstiftningen och lämna dem till riksdagen i form av en regeringsproposition under vårsessionen 2024.

- Revideringen av bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna är en del av en mer omfattande ändring av utlänningslagen. Regeringen har som mål att skärpa Finlands migrationspolitik och se över bland annat systemet med uppehållstillstånd, säger inrikesminister Mari Rantanen. 

Regeringsprogrammet har som mål att bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna revideras. Det gäller i synnerhet 36 § 2 mom. i utlänningslagen enligt vilket uppehållstillstånd kan vägras om det finns grundad anledning att misstänka kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet. 

Momentet har kunnat tillämpas till exempel när det har gällt lämnande av oriktiga upplysningar, skenäktenskap eller en bakgrund som hänför sig till papperslöshet, varvid det har ansetts att sökanden har kringgått bestämmelserna om vistelse i landet. 

I projektet ser man över och preciserar regleringen så att det ska bli effektivare att förhindra att inresebestämmelserna kringgås och så att regleringen ska vara tydligare än för närvarande.

Styrkandet av identitet effektiviseras

Även utlänningslagens bestämmelser om styrkande av identitet görs tydligare. I fortsättningen ska lagen innehålla en uttrycklig bestämmelse om att den som ansöker om uppehållstillstånd ska styrka identiteten med hjälp av pass eller något annat resedokument.

I projektet bedöms dessutom möjligheten att öka sökandens skyldighet att bistå myndigheterna vid styrkandet av identiteten.  

Asylprocessen är inte en kanal för arbetskraftsinvandring

Ett av målen i regeringsprogrammet är att effektivisera återvändandet och återsändandet av asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Asylprocessen är inte en kanal för att få ett arbetstillstånd eller för arbetskraftsinvandring. Internationellt skydd kan ges en person som löper risk för förföljelse eller allvarlig rättskränkning.

Syftet med reformen är att uppehållstillstånd på grund av arbete inte ska beviljas i fortsättningen om asylförfarandet pågår. Enligt gällande lagstiftning kan en asylsökande som är sysselsatt ansöka om ett uppehållstillstånd på grund av arbete. I projektet bereds de ändringar i utlänningslagstiftningen som krävs för att hindra dem som fått avslag på sin asylansökan från att övergå till arbetskraftsinvandring. 

Ytterligare information:
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, [email protected] 
Tuuli Tuunanen (styrkande av identitet), ledande sakkunnig, [email protected]