Hyppää sisältöön

Maahantulosäännösten kiertämistä estävät lakimuutokset voimaan 1.9.

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 13.56
Tiedote

Maahantulosäännösten kiertämistä estetään entistä tehokkaammin lakimuutoksilla. Valtioneuvosto esitti istunnossaan 4.7., että tasavallan presidentti vahvistaisi ulkomaalaislain ja tutkija- ja opiskelijalain muutokset. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lait 5.7. ja ne tulevat voimaan 1.9.2024.

Voimassa oleva tulkinnanvarainen säännös korvataan uudella tarkemmalla sääntelyllä. Ulkomaalaislakiin kirjataan kaikki ne tilanteet, joissa oleskelulupa tulee evätä. Taustalla voi olla esimerkiksi väärien tietojen antaminen, laiton maassa oleskelu, laiton työskentely tai lumeavioliitto.

Turvapaikanhakijoiden kaistanvaihto estetään ja hakijan velvollisuutta todistaa henkilöllisyytensä tiukennetaan

Turvapaikanhakijoiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle estetään. Kansainvälistä suojelua hakeva tai kielteisen päätöksen saanut ei voi enää saada oleskelulupaa työn, elinkeinon harjoittamisen tai opiskelun perusteella.

Näin estetään tilanteet, joissa Suomesta haetaan turvapaikkaa ainoastaan pyrkimyksenä päästä maahan töihin tai opiskelemaan. Uudistus tukee hallitusohjelman tavoitetta tehostaa kielteisen päätöksen saaneiden nopeaa maasta poistumista.

Oleskeluluvan hakijan on jatkossa todennettava henkilöllisyytensä kansallisella matkustusasiakirjalla tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Biometrisiä tietoja voidaan luovuttaa Schengenin tietojärjestelmään

Schengenin tietojärjestelmään tallennettaviin palauttamista sekä maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä koskeviin kuulutuksiin voidaan jatkossa lisätä biometrisiä tietoja. Tämä parantaa viranomaisten kykyä todentaa kuulutuksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyys tai tunnistaa henkilö. 

Kuulutusten avulla viranomaiset voivat varmistaa, että paluuvelvoitetta on noudatettu, tukea palauttamispäätösten täytäntöönpanoa sekä estää maahantulokieltoon määrätyn henkilön paluun Schengen-alueelle.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Anu Polojärvi, p. 0295 488 237, [email protected] 

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio