Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Navigatorerna får stöd från en incitamentsmodell för att utveckla tjänster med låg tröskel för unga

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2021 12.09
Pressmeddelande

Det nya statsunderstödet uppmuntrar kommunerna att anställa fler sakkunniga inom social- och hälsovårdstjänster samt utbildningstjänster vid serviceställen med låg tröskel för unga, dvs. Navigatorer. Incitamentsmodellen stärker således Navigatorernas resurser och multiprofessionalitet, som regeringen drog upp riktlinjer för vid budgetmanglingen hösten 2020. Målet är att unga på ett ställe bättre än tidigare ska få stöd för såväl välbefinnande, utbildning som sysselsättning.

Navigatorerna är serviceställen där unga får mångsidiga tjänster enligt principen om en enda kontaktpunkt. Utifrån den kundrespons och de utredningar som de unga gett har behovet av att stödja de unga i deras psykiska välbefinnande ökat.

– Regeringen har tillsammans förbundit sig att förbättra tjänsterna för unga och utveckla Navigatorerna. Jag är mycket nöjd över att vi med hjälp av incitamentsmodellen kan stärka Navigatorernas multiprofessionella karaktär och få mer resurser för att stödja de unga. På grund av corona är detta allt viktigare, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Statsunderstödet sporrar till att anställa fler sakkunniga vid Navigatorerna

Principen för incitamentsmodellen är att när en kommun rekryterar en ny sakkunnig till Navigatorn kan den ansöka om statsunderstöd för avlöning av en ytterligare sakkunnig vid Navigatorn. Med hjälp av statsunderstödet kan kommunen på detta sätt anställa två sakkunniga för lönekostnaderna för en sakkunnig.

Statsunderstödet finansieras genom Finlands program för hållbar tillväxt. Det kan sökas av kommuner som har en Navigator, ett serviceställe för unga. Finansieringen uppgår i sin helhet till 13 miljoner euro och på årsnivå till 3,25 miljoner euro. Understödet kan användas under tiden 1 september 2021–31 december 2024, och kommunerna kan ansöka om understöd från och med den 1 september 2021.

Statsunderstöd kan endast användas för personalkostnader som följer av att den sakkunskap som hör till antingen social- och hälsovårdstjänsterna eller utbildningssektorn stärks vid Navigatorn. Understödet beviljas för ett år i sänder.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 372
Janne Savolainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 7042
Jani Lehto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7003

 
Sivun alkuun