Hyppää sisältöön

Yrittäjyyden periaatepäätöksen päivitys lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2024 12.05
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksestä yrittäjyydestä. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 28.7.2024.

Työ- ja elinkeinoministeriö päivittää valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätöksen hallitusohjelman 2023 – 2027 mukaiseksi yli hallituskausien, strategisemmaksi asiakirjaksi. Toimenpide-ehdotukset on rajattu kohdistumaan valtion vastuulla oleviin yrittäjyyden edistämisen toimiin. Erityisenä painopistealueena on pk-yrittäjyys. 

Tavoitteena on periaatepäätös, joka keskittyy strategisiin yrittäjyyden painopistealueisiin sekä luo niihin poliittisesti linjattavat toimenpide-ehdotukset strategiseen ja pitkäjänteiseen yrittäjyyden edistämiseen eri ministeriöissä, yli hallituskausien.

Valtioneuvosto antoi 21.4.2022 periaatepäätöksen yrittäjyydestä. Periaatepäätös hyväksyttiin 21.3.2024 valtioneuvoston päätöksellä tällä hallituskaudella voimassa olevaksi asiakirjaksi eli ns. ohjausasiakirjaksi. 

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä on hallituksen ohjausasiakirja yrittäjyyden edistämisessä läpi valtioneuvoston. Periaatepäätöksen luonnos on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön vetovastuulla valtioneuvoston tasolla yhdessä eri ministeriöiden kanssa. 

Lisätiedot: 
neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, p. 0295 047 168