Hyppää sisältöön

Hallitus käsitteli koronatilannetta ja linjasi tilanteen edellyttämistä toimista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.11.2021 20.50 | Julkaistu suomeksi 11.11.2021 klo 0.26
Tiedote 641/2021

Hallitus neuvotteli keskiviikkona 10. marraskuuta koronatilanteesta ja sen edellyttämistä toimista. Hallitus linjasi, että koronapandemian hallintaan tarkoitettu hybridistrategian uudistettu toimintasuunnitelma otetaan käyttöön täysimääräisesti. Ravintolarajoituksia jatketaan, samoin koronapassin käytön laajentamisen valmistelua. Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa esitetään jatkettavaksi kesäkuun 2022 loppuun saakka.

Hallitus sai katsauksen ajankohtaisesta epidemiatilanteesta ja koronarokotusten edistymisestä. Alueellinen epidemiatilanne on monin paikoin heikentynyt ja edellyttää edelleen toimia tartuntojen vähentämiseksi. Tänään on saavutettu valtakunnallinen 80 prosentin rokotuskattavuus, mutta tämä yksin ei riitä epidemian kääntämiseen laskusuuntaan. 

Hallituksen linjauksen mukaan uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelma otetaan käyttöön täysimääräisesti maanantaina 15. marraskuuta alkaen. Uuden strategian lähtökohtana on, että yhteiskunnan eri toiminnot ovat avoimia. Se korostaa paikallisten ja kohdennettujen toimien tärkeyttä epidemian torjunnassa. Alueita ohjataan seuraamaan epidemiatilannettaan ja päättämään sen perusteella, mitä suosituksia ja rajoituksia tarvitaan epidemian hillitsemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee aiempien vaihekriteereiden tilalle nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit, joita alueet voivat käyttää suuntaa antavana apuna toimenpiteiden tarpeen arvioinnissa. 

Hallitus hyväksyi osana hybridistrategian käyttöönottoa valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käytön periaatteet. Hätäjarrumekanismi otettaisiin käyttöön, jos epidemiatilanne heikkenee yllättävästi ja erittäin vakavasti, eikä epidemiatilannetta kyetä hallitsemaan laajasti käyttöönotetuilla alueellisilla toimilla. Hätäjarrumekanismin käyttöönoton kynnys on korkea.

Ravintolarajoituksia jatketaan, samoin tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloa

Hallitus pitää ravintolarajoitusten jatkamista välttämättömänä epidemiatilanteen kannalta. 

Ravintolarajoitusten tarve eri alueilla arvioidaan uusien epidemiologisten tunnusmerkkien perusteella. Valtioneuvosto päättää ravintolarajoituksista ylimääräisessä yleisistunnossaan maanantaina 15. marraskuuta. Tartuntatautilain 58 a §:n mukaisesti ravitsemisliikkeisiin kohdistuvista rajoituksista päätetään valtioneuvoston asetuksella.

Tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaoloon esitetään jatkoa pääosin entisellään kesäkuun 2022 loppuun saakka.

Tartuntatautilain väliaikaiset säännökset koskien 16, 43, 58 ja 59 pykäliä ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Nämä koskevat muun muassa terveysturvallista maahantuloa, koronavilkkua, tilojen ja toimintojen rajoittamista tartuntojen leviämisen estämiseksi sekä koronapassia.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää lisäksi mahdollisuutta valmistella määräaikaista tartuntatautilain muutosta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja työharjoittelussa olevien opiskelijoiden koronarokotussuojaa potilaiden ja asiakkaiden suojaamiseksi.

Hallitus haluaa edistää koronapassin käytön laajentamista itsenäiseksi rajoituskeinoksi. Samalla selvitetään mahdollisuutta koronapassin käyttöön työpaikoilla. Asiaa valmistellaan pikaisella aikataululla yhteistyössä ministeriöiden kesken.

Lisätietoja: 
strategiajohtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected] 
osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected]
osastopäällikkö Satu Koskela, STM, [email protected]