Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Hallitus ohjeisti rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.12.2013 13.29
Tiedote 545/2013

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta ohjeisti tänään kokouksessaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa.

Ministeriöt ovat vastuussa rakenneohjelman toimeenpanosta. Ministeriöiden on priorisoitava omassa toiminnassaan vastuulleen kuuluvien rakenneohjelman toimien toimeenpanoa.

Rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin etenevät kehysmenettelyn puitteissa. Jos rakennepoliittisen ohjelman toimet edellyttävät määrärahojen lisäämistä, lisäykset toteutetaan uudelleenkohdennuksin valtiontalouden määrärahakehysten puitteissa. Valtiovarainministeriön budjettiosasto arvioi maaliskuun 2014 kehysriiheen mennessä, onko rakennepoliittinen ohjelma toteutumassa valtiontalouden määrärahakehyksen puitteissa.

Ministeriöiden on toimitettava kehysehdotuksensa valtiovarainministeriölle 8.1.2014 mennessä. Niiltä osin kuin rakennepoliittiseen ohjelmaan kuuluvat toimenpiteet eivät edellytä muutoksia määrärahoihin, ministeriöiden on toimitettava tarkistetut esitykset toimenpiteiden sisällöstä ja toimeenpanosta ohjelman johtoryhmälle 24.1.2014 mennessä. Valtiovarainministeriö tuottaa arvion ministeriöiden ehdotusten vaikutuksista. Tämän jälkeen rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmä tuo arvion toimeenpanon etenemisestä hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Ministeriöt huolehtivat siitä, että niiden vastuulla olevat kokonaisuudet käsitellään asiaan kuuluvissa ministerivaliokunnissa ja -työryhmissä. Ministerivaliokunnat ja -työryhmät toimittavat arvionsa kokonaisuuksista rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmälle ja talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmä tuo arvion lisätoimenpiteiden tarpeesta hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle helmikuun loppuun mennessä, jonka pohjalta talouspoliittinen ministerivaliokunta suuntaa lisätoimenpiteiden valmistelua.

Rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmä tuo raportin rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottojen pohjalta täsmennetyt ehdotukset lisätoimenpiteiksi talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn ennen kehysneuvotteluita. Lopulliset päätökset lisätoimenpiteistä tehdään hallituksen kehysneuvotteluissa 24.–25.3.2014.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Turunen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 292

Palaa sivun alkuun