Hyppää sisältöön

Vuoden 2023 hallituksen vuosikertomus annettiin eduskunnalle

Julkaisuajankohta 8.5.2024 13.52
Tiedote 231/2024

Valtioneuvosto antoi keskiviikkona 8. toukokuuta eduskunnalle hallituksen toimintaa ja valtiontalouden hoitoa vuonna 2023 käsittelevän hallituksen vuosikertomuksen.

Vuosittain laadittavassa kertomuksessa on tiedot hallituspolitiikan toteuttamisesta, ministeriöiden toiminnasta, julkisesta taloudesta, toimenpiteistä eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta sekä valtion yhtiöomistuksesta. Valtioneuvosto hyväksyy valtion tilinpäätöksen osana hallituksen vuosikertomusta.

Vuosikertomus sisältää vuoden 2023 hallitusten kokoonpanot, keskeiset tunnusluvut hallituksen työskentelystä sekä ministerien työnjaot. Mukana on myös pääministeri Orpon hallitusohjelman Vahva ja välittävä Suomi mukaiset hallituksen keskeiset politiikkakokonaisuudet mukaan lukien kuvaus valtioneuvoston yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanosta. Lainvalmistelua koskevaa tarkastelua on syvennetty aiempiin kertomuksiin nähden.

Kertomuksessa on valtiokokonaisuuden taloudellista asemaa selvittävä katsaus, jossa on kootusti tietoa valtion talousarviotalouden sekä valtion liikelaitosten ja rahastojen tuotoista, kuluista ja varallisuusasemasta. Kertomus sisältää tiedot myös valtiokokonaisuuden taseen ulkopuolisista vastuista. Lisäksi käsitellään tarkemmin mm. valtion talousarviota, kehyksiä EU:n ja Suomen välisiä rahavirtoja. Selvitykset annetaan myös valtionvelasta, valtiontalouden riskeistä sekä verotuksesta. 

Kertomuksessa on myös katsaukset valtion henkilöstöön, toimitiloihin, ICT-hankkeisiin ja valtion yhtiöomistukseen. Hyvinvointialueiden taloutta, kuntataloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja tarkastellaan myös lyhyesti.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 sekä hallituksen vuosikertomuksen päätoimittaja, johtava asiantuntija Peter Westerstråhle p. 0295 160 193, valtioneuvoston kanslia