Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Finland investerar i arbetet mot klimatförändringar i Nordafrika

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 13.57 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 14.00
Pressmeddelande

Finland stärker sin roll i arbetet mot klimatförändringarna med en ny investering genom Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Investeringen riktas till klimatarbete i Nordafrika.

Finland gör en investering på 39,73 miljoner euro i den nya fonden High Impact Partnership on Climate Action (HIPCA) som hör till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Investeringen görs ur anslagen för utvecklingspolitiska investeringar. Utöver investeringen beviljar Finland två miljoner euro för tekniskt stöd i anslutning till fondens projekt. Genom finansieringen vill Finland satsa på klimatarbetet i Nordafrika.

Finland har länge understött Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Det nya samarbetsformatet i HIPCA-fonden stärker partnerskapet ytterligare. Via fonden görs det investeringar i projekt som minskar växthusgasutsläppen och stärker samhällenas resiliens med tanke på klimatförändringar. Med fondens finansiering kan det byggas upp förnybar energi, utvecklas hållbarare livsmedelssystem och göras satsningar på utveckling av stadsmiljöer, till exempel kollektivtrafik. Samtidigt används finansiell hävstångseffekt för att engagera den privata sektorn i klimatarbetet. Andra finansiärer av fonden i initialskedet är Nederländerna och Taiwan.

”Investeringen är en del av vår satsning på genomförandet av Afrikastrategin och på de klimatpolitiska målen. Genom fonden stärks Finlands ställning och synlighet i arbetet mot klimatförändringarna. Syftet med finansieringen är också att stärka kopplingen mellan den privata sektorn och utvecklingsfinansieringen i världen”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finlands investering i HIPCA-fonden binds till vissa projekt under en sexårsperiod. Det utlånade kapitalet och räntorna återbetalas till Finland genom fonden en gång om året. Den sista återbäringen betalas 20 år efter investeringsperiodens slut.

Ytterligare information:

Tiina Vainio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 524 6559, [email protected]

Pekka Hirvonen, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn vid utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 407, [email protected]

 
Sivun alkuun