Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Nya ambassadörer till Kuala Lumpur och Bangkok

Utrikesministeriet 26.6.2020 12.30 | Publicerad på svenska 26.6.2020 kl. 19.50
Nyhet

Vid föredragningen den 26 juni förordnade republikens president Sami Leino till chef för Finlands ambassad i Kuala Lumpur och Jyri Järviaho till chef för ambassaden i Bangkok från och med den 1 september 2020.

Utrikesrådet (fr.o.m. den 1 september) Sami Leino har sedan 2014 varit enhetschef för utrikesministeriets enhet för östra Asien och Oceanien. Innan dess ledde han teamet för Kina och Ostasien 2012–2014. Vid ministeriet har Leino även arbetat vid den politiska och den rättsliga avdelningen och som statssekreterarens tjänstemannasekreterare.

Inom utrikesrepresentationen har Leino tjänstgjort vid ambassaderna i Moskva och Haag samt vid Finlands delegation vid Nato i Bryssel och OSSE-representation i Wien. Leino har även innehaft civila krishanteringsuppdrag i Bosnien och Hercegovina.

Leino började tjänstgöra vid utrikesministeriet 1999. Han är juris kandidat.

Utrikesrådet (fr.o.m. den 1 september) Jyri Järviaho är för närvarande utrikesministeriets personaldirektör. Järviaho har också varit chef för personalenheten, personalplaneringschef och innehaft olika uppdrag vid bl.a. avdelningen för Amerika och Asien.

Inom utrikesrepresentationen har Järviaho bland annat tjänstgjort vid ambassaderna i Belgrad och i Riga, där han var ställföreträdande ambassadchef. Han har även tjänstgjort vid ambassaden i Genève med ansvar för vapenkontroll och nedrustning.

Järviaho kom i utrikesministeriets tjänst 1999. Han är magister i samhällsvetenskaper.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, administrationsdirektör, tfn 0295  351 413

Palaa sivun alkuun