Hyppää sisältöön

Valtio myy omistuksiaan yliopistokiinteistöyhtiöissä

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.3.2015 10.30
Tiedote 160/2015

Valtio on päättänyt myydä osakeomistuksiaan yliopistokiinteistöyhtiöistä. Senaatti-kiinteistöt on solminut ehdolliset kauppakirjat Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannan myynnistä yliopistoille.

Ostajina toimivat Aalto-korkeakoulusäätiö ja Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, jonka enemmistöomistajana on jo ennen kauppaa Helsingin yliopisto. Kaupat ovat ehdollisia ja myynnistä valtion osalta päättää lopullisesti eduskunta. Osapuolet ovat sitoutuneet viemään kaupat loppuun nopeasti eduskunnan päätöksen jälkeen.

Myynnin taustalla on pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa (24.6.2014) kirjattu tavoite käynnistää keskustelut Senaatti-kiinteistöjen osittain omistamien yliopistokiinteistöjen myymisestä yliopistoille tai muille mahdollisille ostajille vuonna 2015.

Yliopistokiinteistöt ovat kolmen yliopistokiinteistöosakeyhtiön omistuksessa ja valtiolla on kaikissa yhtiöissä 1/3 osakeomistus. Yhtiöiden perustaminen liittyi vuoden 2010 alusta lukien voimaan tulleeseen yliopistouudistukseen, missä yhteydessä yliopistot irtaantuivat valtiosta itsenäisiksi julkisoikeudellisiksi oikeushenkilöiksi ja osa säätiöiksi. Valtion osakeomistus on ollut Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa koko yliopistokiinteistöyhtiöiden olemassaoloajan.

Myyntiprosessissa on haettu laajasti yliopistojen ohella myös ulkopuolisia ostajatahoja. Valtiolle on tärkeää varmistaa jatkossakin yliopistojen toimintaedellytysten säilyminen ja merkittävän suomalaisen kiinteistöomaisuuserän asianmukainen hoito. Lopullisiksi ostajiksi valikoituivatkin neuvotteluiden perusteella yliopistot tai niiden intressipiirissä olevat tahot. Osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

Myyntihinnasta ja kaupan muista ehdoista osapuolet eivät tässä vaiheessa anna tietoja julkisuuteen.