Hoppa till innehåll

Staten säljer av sitt innehav i universitetsfastighetsbolagen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.3.2015 10.30 | Publicerad på svenska 24.3.2015 kl. 18.16
Pressmeddelande 160/2015

Staten har beslutat sälja av sitt aktieinnehav i universitetsfastighetsbolagen. Senatfastigheter har upprättat villkorliga köpebrev om försäljning av aktiestocken i Aalto Universitetsfastigheter Ab och Helsingfors Universitetsfastigheter Ab till universiteten. Köpare är Stiftelsen för Aalto-högskolan och Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, vars majoritetsägare Helsingfors universitet redan har varit före köpet. Köpen är villkorliga och det är riksdagen som för statens del fattar det slutliga beslutet om försäljningen. Parterna har förbundit sig till att slutföra köpen i rask takt efter riksdagens beslut.

Bakom försäljningen ligger det mål, som finns nedskrivet i regeringsprogrammet för statsminister Alexander Stubbs regering (24.6.2014), att inleda diskussioner om en partiell försäljning av de av Senatfastigheter ägda universitetsfastigheterna till universitetet eller eventuella andra köpare 2015.

Universitetsfastigheterna ägs av tre universitetsfastighetsaktiebolag och staten äger 1/3 av aktiestocken i samtliga bolag. Grundandet av bolagen anknyter till universitetsreformen, som trädde i kraft vid ingången av 2010, då universiteten lösgjorde sig från staten och en del blev självständiga offentligrättsliga juridiska personer och andra blev stiftelser. Statens aktieinnehav har ingått i Senatfastigheters ägarbesittning under hela den tid som universitetsfastighetsbolagen har existerat.

Under försäljningsprocessen har man vid sidan av universiteten även i hög grad sökt utomstående köpare. För staten är det viktigt att säkerställa universitetens verksamhetsförutsättningar även i fortsättningen och en ändamålsenlig skötsel av en betydande finländsk fastighetstillgång. Utifrån förhandlingarna föll valet av de slutliga köparna på universiteten eller på aktörer inom deras intressesfär. Parterna är nöjda med resultatet.

Parterna ger i detta skede inte information till offentligheten om försäljningspriset eller om övriga villkor för köpet.