Ekosysteemifoorumissa etsitään hyvinvointia kestävällä datataloudella

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.3.2018 14.10
Tiedote 126/2018
Ekosysteemifoorumissa etsitään hyvinvointia kestävällä datataloudella

Kuinka saadaan kokonaisvaltainen hyvinvointitieto käyttöön? Millaisia resursseja, yhteistyötä ja työnjakoa tarvitaan terveysalalla? Millainen olisi hyvä tekoälyn laajaan hyödyntämiseen perustava yhteiskunta? Miten Suomessa varmistetaan siirtymä kohti kestävää datataloutta? Muun muassa näihin kysymyksiin liittyviä ratkaisuja pohditaan torstaina 15. maaliskuuta järjestettävässä hallituksen ekosysteemifoorumissa.

Tilaisuuden aiheena on Hyvinvointia kestävällä datataloudella. Helsingissä järjestettävään kutsuvierastilaisuuteen osallistuu laaja joukko hyvinvointi- ja terveysalan sekä datatalouden asiantuntijoita yritysmaailmasta, järjestökentältä ja julkisesta hallinnosta. Tilaisuuden avauspuheenvuorot pitävät elinkeinoministeri Mika Lintilä ja valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Suomidigin Periscope-tililtä klo 9.30-10.20 (puheenvuorot) ja 13.15-14.45 (kokoava keskustelu). Keskustelu Twitterissä: #ekosysteemifoorumi

Haasteita ja ratkaisuja etsitään neljän teeman kautta

Ekosysteemifoorumin käsittelyyn vietävät haasteet ja ratkaisuvaihtoehdot valmistellaan aamupäivän aikana työpajan pienryhmissä, joiden teemoina ovat

  • kansalaisen uudet välineet hallita ja hyödyntää tietoa
  • arvoketjut kuntoon - terveysalan kumppanuudet ja innovaatioympäristöt menestystekijänä
  • hyvinvointitiedon hyödyntämisen eettiset kysymykset tekoälyn aikakaudella sekä
  • iso kuva: kohti kestävää datataloutta.

Pienryhmien tehtävänä on identifioida omasta näkökulmastaan vielä ratkaisua vaille olevia haasteita, jotka ovat toiminnan kehittymisen esteenä. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi lainsäädäntöön, toimivaltaan, tahtotilaan tai toimintatapaan.

Mikä Ekosysteemifoorumi?

Ekosysteemifoorumin tarkoituksena on edistää yritysten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden edellytyksiä luoda uutta toimintaa, innovaatioita sekä parempia palveluita kansalaisille ja yrityksille. Foorumin puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta. Kaksivuotisen kokeilun aikana edistetään ekosysteemien syntymistä Suomeen ja rakennetaan sektorirajat ylittävään yhteiskehittämiseen perustuvaa toimintamallia.

Huhtikuussa järjestetään kaksi tilaisuutta: 24.4.2018 aiheena on Meripolitiikka ja 25.4.2018 Ekosysteemifoorumi matkaa Tampereelle.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky, hallituksen strategiasihteeristö, valtioneuvoston kanslia, p. 046 920 5825 ja suunnittelija Matti Kuivalainen, hallituksen strategiasihteeristö, valtioneuvoston kanslia, p. 050 406 2075