Hyppää sisältöön

Pohjoismaiset ministerit: Sosiaalisen median jättien on kannettava vastuunsa 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 17.17
Kolumni

Älylaitteista on tullut pysyvästi osa elämäämme, mutta niillä on myös haittansa. Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi lisääntyy koko Pohjolassa. Siksi vaadimme yhdessä nyt, että sosiaalisen median jättiläiset kantavat vastuunsa, kirjoittavat Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit.

Nykyisellä digitaalisella aikakaudella olemme kaikki enemmän tai vähemmän jatkuvasti kytköksissä erilaisiin älylaitteisiin. Digitaalinen yhteiskuntamme asettaa vaatimuksia digitaaliselle väestölle, ja tästä kehityksestä on hyötyä, kuten esimerkiksi tiedon ja oppimismahdollisuuksien lisääntyminen sekä yksinkertaiset tavat kommunikoida ja tehdä yhteistyötä maailmanlaajuisesti. Älypuhelimien saatavuus on kuitenkin johtanut siihen, että älylaite on lähes aina käytettävissä, käden ulottuvilla. Monet nuoret kertovat nykyään, että he käyttävät kännykkää tai sosiaalista mediaa enemmän kuin itse haluaisivat ja että muut aktiviteetit, treenaaminen, opiskelu ja uni kärsivät siitä. 

Psyykkinen pahoinvointi lisääntyy

Tiedämme tällä hetkellä aivan liian vähän älylaitteiden vaikutuksista lasten ja nuorten terveyteen, mutta samalla on ilmiselvää, että lisääntyneellä käytöllä on syrjäyttäviä vaikutuksia, ja olemme huolissamme siitä, miten älylaitteiden lisääntynyt käyttö vaikuttaa oletettavan haitallisesti merkittäviin terveyttä edistäviin aktiviteetteihin, kuten liikuntaan, uneen ja fyysiseen kanssakäymiseen. 

Psyykkiset terveysongelmat ovat myös lisääntyneet sekä asiakkaiden itsensä raportoimina vaivoina mitattuna että lisääntyneinä diagnooseina ja lääkemääräyksinä esimerkiksi ahdistukseen, masennukseen, tarkkaavaisuushäiriöihin ja uniongelmiin liittyen. Tämä on vakava asia, mutta samalla tiedämme, että älylaitteet ovat täällä jäädäkseen.

Älylaitteiden käytön lisääntyminen on yhteiskunnallinen haaste ja asia, johon meidän on puututtava yhdessä. Pohjoismaissa on pitkä yhteistyön historia, ja nyt näemme tarpeen yrittää ratkaista nämä kysymykset yhdessä, lasten ja nuorten terveyden hyväksi.

Sosiaalisen median yrityksillä on suuri vastuu. Verkossa tarjottavan suuren tieto-, viihde- ja vuorovaikutusmäärän myötä nämä yritykset ovat ainutlaatuisessa asemassa vaikuttamassa käyttäjien käyttäytymiseen ja tottumuksiin. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että ne ottavat vastuunsa vakavasti. Niiden on toimittava aktiivisesti edistääkseen alustojensa tervettä käyttöä. Terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää siten, että mediayritykset kantavat vastuunsa ja ryhtyvät toimenpiteisiin, jotka auttavat luomaan tasapainoisemman suhtautumistavan sosiaaliseen mediaan. 

Pohjoismaiden on toimittava yhdessä

Asia on tärkeä ja vaatii koko yhteiskunnan sitoutumista. Tämän vuoksi me haluamme Pohjoismaissa omaksua laajan lähestymistavan asiaan ja osallistaa kaikki asianmukaiset sidosryhmät, mukaan lukien vanhemmat, koulut, terveys- ja hyvinvointiviranomaiset sekä kansalaisyhteiskunnan, ja asettaa yhdessä vaatimuksia suurille alustayhtiöille. EU-tasolla on saavutettu hyvää edistystä sääntelyssä. Yhdessä toimimalla voimme kehittää monipuolisen ja kestävän strategian, jolla hallitaan älylaitteiden lisääntynyttä käyttöä ja edistetään terveellisiä elämäntapoja, erityisesti lastemme ja nuortemme hyväksi.

Tekemällä yhteistyötä Pohjoismaissa voimme jakaa tietoa, hyviä esimerkkejä ja resursseja sellaisten strategioiden ja aloitteiden kehittämiseksi, joiden avulla edistetään älylaitteiden tasapainoista käyttöä ja minimoidaan niiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Mutta voimme myös painostaa suuria sosiaalisen median yrityksiä toimimaan lasten ja nuorten terveyden hyväksi. Niiden on kannettava vastuunsa ja esitettävä toimenpiteitä sen osalta, miten alustoilla vietettyä aikaa voidaan vähentää ja miten kussakin yhtiössä pyritään pienentämään syrjäyttäviä vaikutuksia. Uni vähenee, ja psyykkiset terveysongelmat ja liikkumattomuus lisääntyvät. Suunta on samanlainen koko Pohjolassa, ja se on käännettävä.

Muutoksen aikaansaaminen ei ole koskaan liian myöhäistä, mutta meidän on toimittava nyt. Kuten ennen on sanottu, ”it takes a village to raise a child”, siksi meidän on nyt aika tehdä yhteistyötä kaikilla tasoilla, jotta voimme selvittää, miten älylaitteet ja sosiaalinen media vaikuttavat lasten terveyteen, ja asettaa yhdessä korkeammat vaatimukset sille, että vastuuvelvolliset yhtiöt kantaisivat vastuunsa. 

Toimitaan yhdessä nyt, jotta voimme varmistaa lastemme ja nuortemme hyvän terveyden tulevaisuudessa.

Kirjoittajat: 

Kaisa Juuso, Suomen sosiaali- ja terveysministeri 
Jakob Forssmed, Ruotsin sosiaaliministeri
Sophie Löhde, Tanskan sisä- ja terveysministeri
Ingvild Kjerkol, Norjan ent. terveysministeri 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Islannin sosiaali- ja työmarkkinaministeri
Margit Stórá, Färsaarten terveysministeri
Arsim Zekaj, Ahvenanmaan sosiaali- ja terveysministeri

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Altinget-verkkosivustolla.