Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haastaako ilmastonmuutos hyvinvointipolitiikan?

22.9.2010 11.31
Uutinen N5-56246

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtajan Marja Vaaraman mukaan ilmastonmuutos haastaa perinteisen hyvinvoinnin käsitteen, joka on tukeutunut taloudelliseen kasvuun. Kasvulla saattaa olla rajansa.

Energian hinta on noussut yhdeksi tärkeämmistä kysymyksistä ilmastonmuutoksen oloissa. Pienituloisten, köyhien ja puutteellisesti asuvien arki voi muodostua kestämättömäksi, ellei esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden toteuttamista tueta yhteiskunnan toimin.

Vaarama ehdottaa, että Suomeen perustetaan kansallinen tutkimus- ja politiikkaohjelma, jonka missiona olisi ilmastonmuutoksen ja hyvinvoinnin välisten kytkentöjen selvittäminen ja niihin varautuminen. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi olla avainasemassa, kun mietitään sopeutumiskeinoja ja yhdistetään ilmastonmuutoksen nostattamia kysymyksiä hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaan.

Aiheesta lisää uusimmassa Tessossa. Lue myös Tesson teemapaketti Köyhyys ja työ.

Tesso on sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti, jota julkaisevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL ) ja sosiaali- ja terveysministeriö.

verkkouutiset