Hyppää sisältöön

Tenon päivitetty kalastussääntö astuu voimaan toukokuun alussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2024 15.49
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 26.4. Tenon kalastussäännön 2024–2030 ja sen voimaansaattamislain. Päivitetty kalastussääntö astuu voimaan 1. toukokuuta.

Eduskunnan hyväksymä Tenon päivitetty kalastussääntö astuu voimaan toukokuun alussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti perjantaina lain kalastussäännön voimaansaattamiseksi. Lailla myös tarkennetaan viranomaisten tehtäviä kalastuksen järjestämisessä ja kalakantojen hoidossa sekä säädetään kalastuslupien myymisestä, hinnoittelusta ja lupien käytöstä.

Norjan kanssa sovitun Tenojoen kalastussäännön sisältämät kalastuksen sääntelytoimet on suunniteltu lohikantojen vahvistumisen kannalta tehokkaiksi. Kalastuksen järjestämiseksi on tärkeää, että Suomella ja Norjalla on yhteinen kalastussääntö, jonka mukaan Tenolla kalastetaan.

Lohikantojen heikon tilanteen takia lohen kalastusta esitetään säädeltäväksi portaittain, lohikantojen elpymisen ja joen pääuoman eri lohikantojen vaellusajankohtien mukaan. Kalastussääntö sisältää kriteerit siitä, miten lohenkalastusta avataan lohikantojen elpyessä.

Heikon lohitilanteen vuoksi lohenkalastuksen avaaminen tulevana kesänä ei ole vielä mahdollista. Tämän vuoksi muiden lajien kuin lohen kalastusmahdollisuuksia helpotetaan.

Myös kyttyrälohen kalastukseen on lisätty erillisiä kalastusmahdollisuuksia.

Hyväksyessään hallituksen esityksen Tenon päivitetyksi kalastussäännöksi eduskunta antoi kaksi lausumaa.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkasti Tenon lohikantojen tilaa. Voimakkaita saamelaisten oikeuksien ja omaisuuden suojan kannalta ongelmallisia kalastuksen rajoitustoimenpiteitä ylläpidetään vain siinä määrin kuin on välttämätöntä lohikantojen toipumisen näkökulmasta.

Eduskunta edellyttää myös, että valtioneuvosto teettää riippumattoman, juridisen selvityksen siitä, miten Tenon kalastus voidaan järjestää omaisuuden suojaa ja muita perusoikeuksia mahdollisimman vähän rajoittavalla tavalla sekä lohikantojen tila huomioiden.

Linkit
Tenojoen vesistön kalastussääntö 2024-2030 (pdf)

Lisätiedot
Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies, luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö, p. 0295 162 152, [email protected]
Sonja Falk, ministerin erityisavustaja, p. 050 911 4546, [email protected]

EU ja kansainväliset asiat Kalat