Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki neljä henkilöä

Sisäministeriö 31.3.2020 16.53
Tiedote 22/2020

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä neljä hakemusta. Virka pyritään täyttämään 1.6.2020 lukien viiden vuoden määräajaksi. Tehtävän virkapaikka on Kuopio.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt:
- Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
- Mikko Masalin, oikeustieteen maisteri
- Juha Pietarinen, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
- Lasse Matti Suokas, valtiotieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitoksen toimintaa ja vastaa poliisilaitoksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä sisäisistä palveluista. Poliisipäällikön tehtävänä on muun muassa vastata poliisilaitoksen strategian määrittelystä ja strategisesta johtamisesta, poliisilaitoksen toimintaedellytyksistä ja toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta. Hän myös vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. 

Itä-Suomen poliisilaitoksen tehtävänä on tehtävänä vastata toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemisestä, rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä. 

Lisätietoja:
osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510, [email protected]
osastopäällikkö Tero Kurenmaa, p. 0295 488 340, tero.kur[email protected]