Hyppää sisältöön

Työttömiä työnhakijoita maaliskuussa 286 100

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2024 8.05
Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä oli maaliskuun lopussa 286 100. Se on 32 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 32 300 henkilöllä viime vuoden maaliskuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 55 900. Kaikkiaan maaliskuussa oli avoinna 134 900 työpaikkaa, mikä on 68 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa yhteensä 286 100. Se on 32 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 3 500 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 159 800 henkilöä, mikä on 19 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Koko maassa oli lomautettuna maaliskuun lopussa 44 400 henkilöä, mikä on 15 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 33 800 henkilöä, mikä on 10 800 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Helmikuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä laski 1 500:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 91 400

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 91 400, mikä on 6 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 101 200 eli 6 500 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 200 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa eli yhteensä 31 600. Nuorten työttömyyksistä 54,4 prosenttia päättyi tammi-maaliskuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 3,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuun aikana 55 900 eli 39 300 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan maaliskuussa oli avoinna 134 900 työpaikkaa, mikä on 68 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa 116 300 henkilöä, mikä on 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 8,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli maaliskuussa 52 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 72,7 prosenttia, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 254 000, mikä oli 61 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 8,1 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.                                                                             

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut. 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, p. 029 504 8050