Hallituksen esitys uuden tieliikennelain (729/2018) muuttamisesta (korjauspaketti)

LVM005:00/2019 Säädösvalmistelu

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös uuteen tieliikennelakiin ennen sen tuloa voimaan. Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM005:00/2019

Asianumerot LVM/267/03/2019 , VN/2930/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä 1.2.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 144/2020

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös uuteen tieliikennelakiin ennen sen tuloa voimaan. Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Uuden tieliikennelain täydentäminen ja korjaaminen.

Tiivistelmä

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Lain hyväksymisen jälkeen muualla lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös uuteen tieliikennelakiin ennen sen tuloa voimaan. Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.

Lähtökohdat

Uuden tieliikennelain hyväksymisen jälkeen ja ennen sen tuloa voimaan on lainsäädännössä tapahtunut muutoksia, jotka tulee sisällyttää 1.6.2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin. Samalla tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia pykäliin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.