Kotihoidon pysäköintisäännöt

Hallituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta

LVM029:00/2019 Säädösvalmistelu

Uuteen tieliikennelakiin, joka tulee pääosin voimaan 1.6.2020, sisällytettäisiin eduskunnan lausuman johdosta kotihoidon työntekijöitä koskevat erityiset pysäköintisäännöt.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM029:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.9.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä 2.9.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi tieliikennelain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  48/2019
  5/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  30.1.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Uuteen tieliikennelakiin, joka tulee pääosin voimaan 1.6.2020, sisällytettäisiin eduskunnan lausuman johdosta kotihoidon työntekijöitä koskevat erityiset pysäköintisäännöt.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Marin

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Eduskunnan lausuman johdosta valmistellaan yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäinen ratkaisu kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi uutta tieliikennelakia muuttamalla ja uudistamalla.

Tiivistelmä

Uuteen tieliikennelakiin, joka tulee pääosin voimaan 1.6.2020, sisällytettäisiin eduskunnan lausuman johdosta kotihoidon työntekijöitä koskevat erityiset pysäköintisäännöt.

Lähtökohdat

Eduskunnan lausuma

Lisää aiheesta