Valtioneuvoston yleisistunto 31.1.2024 VN 18/2024

Istunnon ajankohta 31.1.2024 13.25

31.1.2024 13.50 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.