Valtioneuvoston yleisistunto 31.1.2024 VN 18/2024

Istunnon ajankohta 31.1.2024 13.25

31.1.2024 13.50 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.