Toimiluvan muuttaminen LVM/2016/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston päätös digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskevien verkko- ja ohjelmistotoimilupien muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Mikael Nyberg, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342474
Asia
Valtioneuvosto muuttaa päätöksestä tarkemmin ilmenevin perustein UHF-alueen kanavanippuihin A, B, C, D ja H (Digita Oy), VHF-alueen kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C (DNA Oy) sekä Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun (Elisa Oyj) myönnettyjä voimassa olevia verkkotoimilupia siten, että toimiluvat ovat voimassa 16.5.2017 saakka. Valtioneuvosto muuttaa päätöksestä tarkemmin ilmenevin perustein UHF-alueen kanavanippuihin A ja F (Digita Oy), VHF-alueen kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C (DNA Oy) sekä Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun (Elisa Oyj) 12.11.2015 myönnettyjä ja 10.1.2017 voimaan tulevia verkkotoimilupia siten, että toimiluvat tulevat voimaan vasta 17.5.2017. Valtioneuvosto muuttaa päätöksestä tarkemmin ilmenevin perustein kaikkia Brilliance Communications Oy:lle, MTV Oy:lle, Sanoma Media Finland Oy:lle, C More Entertainment Finland Oy:lle, Discovery Networks Finland Oy:lle, Fox International Channels Oy:lle, Discovery Communications Europe Ltd:lle, Eurosport SA:lle, NGC Europe Ltd:lle, Oy Viasat Finland Ab:lle, The Walt Disney Company Ltd:lle, Anvia Oyj:lle, MTV Networks Europe/Nickelodeon International Ltd:lle, KRS-TV r.f:lle ja När-TV r.f:lle myönnettyjä voimassa olevia ohjelmistotoimilupia siten, että toimiluvat ovat voimassa 16.5.2017 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto muuttaa digitaaliseen maanpäälliseen joukkoviestintäverkkoon Digita Oy:lle, DNA Oy:lle ja Elisa Oyj:lle myönnettyjä verkkotoimilupia sekä Brilliance Communications Oy:lle, MTV Oy:lle, Sanoma Media Finland Oy:lle, C More Entertainment Finland Oy:lle, Discovery Networks Finland Oy:lle, Fox International Channels Oy:lle, Discovery Communications Europe Ltd:lle, Eurosport SA:lle, NGC Europe Ltd:lle, Oy Viasat Finland Ab:lle, The Walt Disney Company Ltd:lle, Anvia Oyj:lle, MTV Networks Europe/Nickelodeon International Ltd:lle, KRS-TV r.f:lle ja När-TV r.f:lle myönnettyjä ohjelmistotoimilupia
Vaikutukset
Televisioverkkoyhtiö Norkring AS on kesäkuussa 2016 luopunut sille vuonna 2017 alkavalle toimilupakaudelle myönnetyistä verkkotoimiluvista kanavanippuihin B, C ja D. Tämän markkinaolosuhteissa tapahtuneen olennaisen muutoksen vuoksi vuonna 2017 alkavan verkko- ja ohjelmistotoimilupakauden kokonaisaikataulua on tarkoituksenmukaista muuttaa, jotta kolme valtioneuvostolle palautunutta kanavanippua ehditään myöntää uudelleen lain edellyttämässä menettelyssä ja verkko- ja ohjelmistotoimiluvanhaltijoille jää kohtuullinen aika valmistautua tulevaan toimilupakauteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen