Toimiluvan myöntäminen LVM/2016/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Verkkotoimilupa verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa kanavanipuissa B, C ja D.

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kaisa Laitinen, Viestintäneuvos p.029 5342608
Asia
Valtioneuvosto myöntää Digita Oy:lle toimiluvan verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon UHF –alueen kanavanippuihin B, C ja D toimilupakaudelle 17.5.2017-10.1.2027. Toimiluvan tavoitteena on edistää laadukkaiden ja monipuolisten sisältöjen tarjontaa kattavasti ja edullisesti koko maassa. Digita Oy on ainoa toimilupaa hakenut yritys. Koska yhtiö täyttää toimiluvan myöntämiselle säädetyt yleiset edellytykset, valtioneuvosto myöntää Digita Oy:lle toimiluvan päätöksestä ilmenevin perustein ja ehdoin.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää toimiluvan Digita Oy:lle liitteissä 1-2 esitetyllä tavalla ja päätöksestä ilmenevin ehdoin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen