Ahvenanmaan maakuntalait OM/2017/132

« Tasavallan presidentin esittely 1.12.2017 11.00

Oikeusministeriö

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om energieffektivitet 3. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland 4. Landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017 5. Landskapslagar (26 st.) om ett nytt landskapsandelsystem 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård 7. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 8. Landskapslag om ändring av 4 och 5 § landskapslagen tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
LAUSUNNOT: Ahvenanmaan valtuuskunnan antamien lausuntojen mukaan maakuntalakien voimaantulolle ei ole esteitä.
Esitys
Tasavallan presidentti päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Muistio
 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
 3. Ålandsdelegationens utlåtande
 4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om energieffektivitet
 5. Ålandsdelegationens utlåtande
 6. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
 7. Ålandsdelegationens utlåtande
 8. Landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017
 9. Ålandsdelegationens utlåtande
 10. Landskapslag om landskapsandelar till kommunerna
 11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
 12. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst
 13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst
 14. Landskapslag om ändring av 2 och 2a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 15. Landskapslag om ändring av 2 och 3b § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 16. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
 17. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
 18. Landskapslag om ändring av 30 § barnomsorgslagen för landskapet Åland
 19. Landskapslag om ändring av 25 § landskapslagen om hemvårdsstöd
 20. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 21. Landskapslag om ändring av 4a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 22. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
 23. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
 24. Landskapslag om ändring av 5a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
 25. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete
 26. Landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland
 27. Landskapslag om ändring av landskapslagen om medborgarinstitut
 28. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om allmänna bibliotek
 29. Landskapslag om ändring av 7 och 11 § landskapslagen om kulturell verksamhet
 30. Landskapslag om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete
 31. Landskapslag om ändring av idrottslagen för landskapet Åland
 32. Landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland
 33. Landskapslag om upphävande av landskapslagen om landskapsandel för underhållskostnader för gator
 34. Landskapslag om upphävande av 10 § 2 mom. landskapslagen om lantbruksnämnder
 35. Landskapslag om upphävande av 2 § landskapslagen om landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna
 36. Ålandsdelegationens utlåtande
 37. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
 38. Ålandsdelegationens utlåtande
 39. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter
 40. Ålandsdelegationens utlåtande
 41. Landskapslag om ändring av 4 och 5 § landskapslagen tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag
 42. Ålandsdelegationens utlåtande

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.