Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2017/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta (HE 165/2017 vp; EV 164/2017 vp)

HE 165/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Merituuli Mähkä, Erityisasiantuntija p.029 5163575
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä joulukuuta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen