Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/130

« Tasavallan presidentin esittely 9.11.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 112/2018 vp; EV 93/2018 vp)

HE 112/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Katri Aho, Hallitussihteeri p.+35 8295530214
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.