Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/62

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (HE 126/2018 vp; EV 142/2018 vp)

HE 126/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja lain vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen