Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta (HE 134/2018 vp; EV 132/2018 vp)

HE 134/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila

Esittelijä
Hanna Tossavainen, Hallitussihteeri p.029 5163005

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.