Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/116

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta (HE 134/2018 vp; EV 132/2018 vp)

HE 134/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Hallitussihteeri p.029 5163005
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen