Tehtävään määrääminen

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenten ja asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen kaudelle 1.1.2019 -31.12.2023

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Tuula Pääkkönen, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150082
Asia
Työtuomioistuimen nykyisten asiantuntijajäsenten ja asiantuntijajäsenten varajäsenten toimikausi päättyy 31.12.2018. Uudet asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä määrätään kaudelle 1.1.2019 – 31.12.2023. Työtuomioistuin on tehnyt tuomioistuinlain mukaisen esityksen oikeusministeriölle. Asiantuntijajäseniksi, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, hallitusneuvos Tarja Krögerin ja hovioikeudenneuvos Satu Saarensolan, asiantuntijajäsenten varajäseniksi, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, hovioikeudenneuvos Pirjo Aaltosen, professori Ulla Liukkusen, esittelijäneuvos, määräaikainen työtuomioistuinneuvos Outi Anttilan, apulaisprofessori Jari Murron, käräjätuomari Sirpa Pakkalan, käräjätuomari Markku Saarikosken, käräjätuomari Riitta Kiisken ja käräjätuomari Katriina Heiskasen, työsuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseniksi, jotka edustavat työnantajaetuja, toimitusjohtaja Tuomas Aarron, lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölän, työmarkkinajohtaja Nina Pärssisen ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälän, työsuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseniksi, jotka edustavat työntekijäetuja, päälakimies Timo Koskisen, lakimies Anu-Tuija Lehdon, lakimies Satu Tähkäpään ja lakimies Hannele Vettaisen, työsuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäsenten varajäseniksi, jotka edustavat työnantajaetuja, työmarkkinajohtaja Mika Lallon, työmarkkinajohtaja Anna Lavikkalan, työmarkkinajohtaja Eero Lindströmin, työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttärin, asiantuntija Kristel Nybondasin, neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemen, työmarkkina-asiamies Juha Teerimäen ja toimitusjohtaja Merru Tuliaran, työsuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäsenen varajäseniksi, jotka edustavat työntekijäetuja, yksikönjohtaja Ralf Forsénin, erityisasiantuntija Arto Heleniuksen, neuvottelupäällikkö Jukka Moilasen, vastaava lakimies Jyrki Ojasen, lakimies Arja Pohjolan, lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholmin, oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiaisen ja neuvottelupäällikkö Pia Zaerensin, virkasuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseniksi, jotka edustavat työnantajaetuja, neuvottelupäällikkö Sari Ojasen ja hallitusneuvos Tuija Wilskan, virkasuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäseniksi, jotka edustavat työntekijäetuja, lakimies Ari Komulaisen ja neuvottelupäällikkö Riikka Rapinojan, virkasuhteisiin perehtyneiden asiantuntijäsenten varajäseniksi, jotka edustavat työnantajaetuja, työmarkkinalakimies Jouko Hämäläisen, lakimies Jutta Koiviston, neuvotteleva virkamies Risto Lerssin ja työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepposen ja virkasuhteisiin perehtyneiksi asiantuntijajäsenten varajäseniksi, jotka edustavat työntekijäetuja, lakimies Katja Ahon, lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläisen, lakimies Paula Ilveskiven ja johtava lakimies Erkki Mustosen.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää työtuomioistuimen asiantuntijajäsenet ja asiantuntijajäsenten varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2019 – 31.12.2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Työtuomioistuimen esitys 23.10.2018 *
  3. Työtuomioistuimen esitys 23.10.2018 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.