Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/161

« Tasavallan presidentin esittely 14.12.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntarakennelain muuttamisesta (HE 193/2018 vp; EV 153/2018 vp)

HE 193/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Erkki Papunen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530167
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntarakennelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen