Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/126

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 203/2018 vp; EV 158/2018 vp)

HE 203/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Juha Luomala, sosiaalineuvos p.029 5163492
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen