Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta (HE 216/2018 vp; EV 182/2018 vp)

HE 216/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen

Esittelijä
Pasi Tuominen, Konsulipäällikkö p.029 5351202

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain konsulipalvelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.