Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/154

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 190/2018 vp; EV 156/2018 vp)

HE 190/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta, lain avioliittolain muuttamisesta, lain rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja lain maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 29 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen