Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta (HE 199/2017 vp; EV 199/2018 vp)

HE 199/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Tuula Majuri, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tiedustelutoiminnan valvonnasta ja lain valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.