Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/106

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (EV 191/2018 vp; HE 173/2018 vp)

HE 173/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen