Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/136

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 207/2018 vp; EV 177/2018 vp)

HE 207/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Marko Leimio, Hallitussihteeri p.029 5163564
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen