Viran täyttäminen OM/2018/215

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Yvonne Inger Agneta Strömsholm Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Kirsi Marjut Stark Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Terhi Eliisa Vanala Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Mikko Kristian Nisula
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijä Yvonne Inger Agneta Strömsholmin 1.2.2019 lukien, Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Kirsi Marjut Starkin 1.2.2019 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Terhi Eliisa Vanalan 1.2.2019 lukien ja Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijä Mikko Kristian Nisulan 1.2.2019 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.