Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 18.1.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Anne Maarit Karhu ja käräjätuomari Katriina Susanna Mikkanen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi kihlakunnansyyttäjä Mirja Satu Marjatta Seppänen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Katja Marika Rytkönen Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Tuuli Vänskä

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Anne Maarit Karhun 1.2.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Katriina Susanna Mikkasen 1.2.2019 lukien, Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan kihlakunnansyyttäjä Mirja Satu Marjatta Seppäsen 1.2.2019 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Katja Marika Rytkösen 1.2.2019 lukien ja Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Tuuli Vänskän 1.2.2019 lukien

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.