Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (HE 258/2018 vp; EV 202/2018 vp)

HE 258/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Tuula Karjalainen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530553

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.