Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 198/2018 vp; EV 174/2018 vp)

HE 198/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 516001

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, lain alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, lain matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta, lain laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta ja lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä joulukuuta 2019.

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.